عنوان کتاب: چله نشینی شاد

نویسنده: حسن ملکیان

این کتاب گام‏ به‏ گام و به روشی ساده و روان به شما می ‏آموزد تا هر روز با به کار بردن روش‏های پیشنهادی شاهد تجلی روحتان باشید و آرامش و شادمانی روزانه را تجربه کنید. این حس، شما را به رهایی توأم با آرامش خدایی رهنمون می ‏کند و نشان می‏ دهد که چگونه شادی و شعف را در خانه و محل کار بیافرینید، این چنین زندگی شاد و خوشبختی را برایتان به ارمغان می ‏آورد.

کتابی که در دست دارید با چنین نگرشی آماده شده است تا با دگرگونی اندیشه و دل، پس از چهل روز از افکار منفی و بیهوده رهایی یابیم. برای استفاده ی بهتر از آن پیشنهاد می شود یک بار تمام کتاب را بخوانید و بار دیگر هر عنوان را به یک روز اختصاص دهید، در اشعار و پیام های روز تأمل کنید، پرسش روزانه را به ضمیر ناخودآگاهتان بسپارید تا جوابش را دریافت کنید. قاطعانه تصمیم بگیرید تا با سه عنصر اراده، توکل و پشتکار، به راهکارها و ایده های دل گرم کننده و مشوق هر روز، تمام و کمال عمل کنید. مصمم و استوار به سفری اکتشافی در درون خود بپردازید، آن گاه احساس می کنید که رفته رفته سرحال می شوید و پایه های سرخوشی را در خود پی ریزی می کنید.

هر روز با روشن شدن یک خانه از جدول ۴۰ روزه، شاهد تجلی روحتان خواهید بود و آرامش و شادمانی روزانه را تجربه می کنید. این حس، شما را به رهایی توأم با آرامش خدایی رهنمون می کند و می آموزید تا چگونه شادی و شعف را در خانه و محل کارتان بیافرینید، این چنین زندگی شاد، خوشبختی را برایتان به ارمغان می آورد.

هر صبح را با نام و یاد خدا همراه لبخند آغاز کنید. همواره صورت خود را با لبخند بیارایید تا حرکت ماهیچه ها در مغز منعکس و اندیشه های مثبت جایگزین اندیشه های منفی شوند (مطمئنآ داشتن افکار منفی درحالی که لبخند بر لب دارید امکان پذیر نیست). لبخند آن قدر مسری است که دیگران قادر نیستند در برابر شما عبوس و گرفته ظاهر شوند، امتحان کنید.

گردآوری شده در مجله بیستک