عنوان کتاب: چم و خم استخدام؛ شناسایی افراد میان‌مایه و مغزهای کوچک زنگ‌زده

نویسنده: دیو اندرسن

کتاب چم و خم استخدام، حکایت شرکتهایی است که با استخدام افراد میان مایه و مغزهای کوچک زنگ زده شکست خود را تضمین می کنند! نترسید. این کتاب نمی تواند شرکت شما را به شکست برساند. این کتاب می آموزد چگونه در مصاحبه های استخدام، افراد میان مایه می توانند خود را به عنوان افراد کارآزموده و زبده به شما معرفی کنند. بکوشید از این افراد رودست نخورید! همچنین می گوید چگونه کارآزموده ها و زبده ها، به مرور کنار گذاشته می شوند و میان مایه ها بر صدر می نشینند؛ چرا حرفه ای ها شرکتها را ترک می کنند و مدیران نمی توانند شرکتها را رشد و تعالی بخشند. “چم و خم استخدام” یعنی همین کتاب، هم یک کتاب آسیب شناسی برای شرکتها است، و هم درمانهای کاملاً عملی و اجرایی برای مدیران دارد.

امتیاز اصلی این کتاب آن است که از آغاز راه یعنی جذب، مصاحبه و استخدام افراد عالی، ده راهبرد دارد بدون حاشیه‌پردازی و توضیحات خسته‌کننده. به‌علاوه شما در هر راهبرد، با شاخصها، معیارها و استانداردها آشنا می‌شوید. این شاخصها، معیارها و استانداردها آنچنان وضوح دارد که هر کارمند ساده‌ای می‌تواند با داشتن این فهرست، شرکت شما را بررسی کند. بدین رو، این کتاب را می‌توان “کتاب طلایی مشاوران منابع انسانی” نامید.

فهرست مطالب

فصل اول : هزینه های استخدام

فصل دوم : استخدام کننده ای فعال شوید

فصل سوم: طراحی یک مصاحبه موثر

فصل چهارم:  مصاحبه را ساده برگزار نکنید

فصل پنجم:  بررسی موثر معرفها

فصل ششم : آزمونهای پیش بینی کننده

فصل هفتم: چگونه شروعی قدرتمند برای تازه استخدام ها رقم بزنیم؟

فصل هشتم: چگونه نیروهای مستعد را حفظ کنید؟

فصل نهم :  برای توسعه و نگهداری بین کارکنان تمایز قائل شوید

فصل دهم : خلاصه چم و خم ها

گردآوری شده در مجله بیستک