عنوان کتاب: چم و خم مدیریت

نویسنده: دیو اندرسون

مديران مقصر اصلي داستان هستند.اين روزها بسياري از مديران خودشان را به كوچه علي چپ زده اند. آن ها به جاي اينكه در خود بنگرند و با كاستي ها و مسئوليت هاي خاص خود روبرو شوند، خودشان را به آن راه مي زنند و زمين و زمان را مقصر مي كنند تا بلكه، توجيهي براي ناكاميهايشان جور كنند.

اين كتاب شامل ۱۰ فصل كوتاه است كه همگي مستقيم سر اصل مطلب رفته و مملو از استراتژيهايي هستند كه مي‌توانيد آنها را به كار بريد. در هر فصل نقل‌قواها يا جملات كوتاهي را با عنوان فوت‌وفن مي‌يابيد كه موجب تقويت آموخته‌هايتان مي‌شود. همچنين داستانهايي را خواهيد خواند كه بيانگر تجربه‌هاي واقعي نويسنده بوده و بستري براي پياده‌سازي اصولي خواهد بود كه مي‌اموزيد. سرانجام در هر فصل، راه و روشهايي را مي‌بينيد كه همچون قطب‌نمايي شما را به سمت تغيير در كار و كسب‌تان هدايت ميكند. در پايان هر فصل، ۸ سوال كليدي آمده و كتاب با خلاصه‌ي نكات مهم هر فصل پيان مي‌يابد كه براي مرور كردن مناسب است.

“داستان چم‌وخم” کادری است که در هر فصل کتاب با آن روبه‌روئیم. به جای گلایه از این و آن، از خودش می‌گوید، از نادانیها و کم‌تجربگی‌هایی که در فرازونشیب مدیریت داشته، و از همین روست که همدلی مدیران را به‌دست می‌آورد و شاید بهتر است بگوییم که دلِ مدیران را در دست دارد.

مؤلف کتاب، توضیحات متعدد و البته متفاوتی دارد که گاه با آنچه آموخته‌ایم، کاملاً در تضاد است. شگفت‌زده می‌شویم که تا چه حد می‌تواند اشتباهات جای اصول را بگیرند. می‌پرسید موضوع از چه قرار است…

گردآوری شده در مجله بیستک