عنوان کتاب: چهار قدرت مهم زنان

نویسنده: کارول اس. پیرسون

فشارهای شغلی و خانوادگی عصر جدید، زنان را با چالش های جدی روبرو کرده است و این بدین معناست که شما برای اینکه بانویی همه چیز تمام شوید، راه دشوار ولی شدنی را در پیش دارید. شاید هم بزرگ ترین چالش شما، از بین بردن دو باور ریشه ای است که عده ای بر طبل آن می کوبند؛ گروه اول زنان را به مردانه زندگی کردن تشویق می کنند و گروه دوم بر این باورند که مورد توجه مردان بودن باعث لذت بردن زنان از زندگی خواهد شد. هر دو گروه اما زن را به نوعی وابسته به نگاه مردان و در خدمت اهداف آن ها قرار می دهد. کتاب چهار قدرت مهم زنان به دور از هرگونه شعار و با بهره گیری از راهبردهای قدرتمند بانوان، به زنان این امکان را می دهد تا کامیابی، موفقیت و شادمانی را نصیب خود کنند.

۴ بخش کتاب چهار قدرت مهم زنان به شرح زیر است:
بخش اول: دیمیتر؛ تا کجا و تا چه حد باید برای رضایت دیگران زندگی کرد؟
بخش دوم: زئوس؛ چگونه قدرت اداره کامل زندگی خود را بدست بیاوریم؟
بخش سوم: پرسفونه؛ وقتی زندگی از دست خارج می شود، مهم ترین کاری که باید کرد، چیست؟
بخش چهارم: دیونوسوس؛ برای لذت بردن از زندگی در شرایط عادی و غیرعادی چه باید کرد؟

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک