عنوان کتاب: چگونه به هر نوع مخاطبی ارائه مطلب کنیم؟‮‬

نویسنده: مارک رودز

کتاب چگونه به هر نوع مخاطبی ارائه مطلب کنیم؟‮‬  با داشتن پیشنهاداتی کاربردی در رابطه با آماده‌سازی ذهن و تولید محتوای جذاب می‌تواند شما را به سلاح‌های واقعی برای یک سخنرانی موفق مجهز کند.

به طور کلی، در کتاب  “چگونه به هر نوع مخاطبی ارائه مطلب کنیم؟”  یاد می‌گیرید:

– اعتماد به ‌نفس خود را پرورش دهید، از میزان ترس بکاهید، ذهنیت درست برای سخنرانی در جمع را کسب کنید.
– مخاطبان خود را از ابتدا به ساکن میخکوب کنید، و از تپق‌های دقیقۀ اول پرهیز کنید.
– محتوایی جذاب تدوین کنید که میل دارید هر دفعه به مخاطبان خود تقدیم کنید.
– به فراتر از زبان بدن ساده گام بگذارید و به سوی مجذوب کردن مخاطبان به شیوه‌ای اصیل و طبیعی بروید.

در انتهای کتاب، صحبت‌های تکمیلی مارک رودز را دربارۀ تبدیل ترس به اعتماد ‌به ‌نفس بر روی سکوی سخنرانی را خواهید خواند.

فهرست مطالب

پیشگفتار
۱: چگونه بدون ترس سخنرانی کنیم؛ سخنرانی که شنوندگان عاشق آن شوند و ما نیز از ارائه آن لذت ببریم
۲: تغییر من: از ترس شدید از سخنرانی عمومی به سوی اعتماد ‌به ‌نفس کامل
کشف تصادفی راهی جدید
کشف بزرگ
مراحل اصلی فرآیند
بخش اول: ذهنیت و اعتماد ‌به ‌نفس ارائه مطالب
۳: ذهنیت خود را تصحیح کنید: ایجاد اعتماد ‌به ‌نفس و کاهش ترس
مجموعه مهارت‌ها-ذهنیت
فرآیند ذهنیت TFAR
چهار مرحله یادگیری
ترس از شکست
کودکان چهارساله
افکار، عقاید و «من نمی‌توانم سخنرانی کنم»
ویروس «من نمی‌توانم»
فرآیند رهاسازی ترس
۴: ایجاد انگیزه، اشتیاق و تمایل
لنگرانداختن
لنگر چیست؟
جمله تأکیدی
تصویرسازی
فیلم‌های هالیوودی
تصویر‌سازی سخنرانی خودم در حضور دیگران
رفتن به تعطیلات
راهبرد دیگری برای صدای درونی
نوبت شماست – زمان تصویر‌سازی است!
۵: خودتان باشید و به اشتباهات رسیدگی کنید
بخش دوم: ارائه یک سخنرانی عالی
۶: شروع «در-حرکت»
پیش از صحبت
وقفۀ انتظار
شکستن الگو
شروع در-حرکت
یک فایدۀ مضاعف…
تهیۀ مطالب عالی
داستان‌ها انجام این کار را ساده‌تر می‌کنند
پایان همان نقطۀ شروع است
جستجوی محتوای مطالب
ترتیب مطالب
در ضمن فقط سوال بپرسید!
یادداشت‌های یادآوری کننده
یک ساختار ساده برای معرفی مطالب
پایان بزرگ
قدرت داستان‌
شوخ‌طبعی
اسلاید و تخته مدیریتی
بخش به بخش تمرین کنید
۷: رسیدگی به مخالفت‌ها
۸: حاضرین را تشویق به انجام کاری کنید
تشویق شنوندگان به اقدام‌کردن پس از گفتگو
به مزایا و منافع برنامه اشاره کنید
چطور دربارۀ کاری که انجام می‌دهید صحبت می‌کنید؟
اگر انتخابی دارید، چه‌زمانی باید صحبت کنید
مطالب مرتبط
بذرافشانی
در پایان با یک فراخوان اقدام به فروش کنید
عناصر دیگر
۹: رسیدگی به سوالات مخاطبان از جمله سوالات دشوار
واقعاً چگونه به سوالات پاسخ دهیم؟
اشخاصی که به سوال پرسیدن ادامه می‌دهند
دریافت دستمزد برای سخنرانی
۱۰: چگونه آماده شوید
زندگی‌نامه
تشویق آغازین و معرفی
زندگینامه باید شامل چه مطالبی باشد؟
زمان‌بندی
اسلایدها
بلندگوها
تخته‌های مدیریتی
۱۱: ارائه در روز مقرر
روز پیش از سفر به محل اجرا
مسافرت
یادداشت‌های یادآوری‌کننده
زمان‌بندی
متصدی زمان: مشکل بالقوۀ شما
ارائه‌های پیش از شما
کنترل صدا
۱۲: افکار نهائی: بهتر ‌بودن در معرفی‌ مطالب برای شما چه معنایی دارد؟

گردآوری شده در مجله بیستک