عنوان کتاب: چگونه خواب خود را تنظیم کنیم؟

نویسنده: دکتر سیلوی رویانت پارولا

در این کتاب درباره ماهیت خواب، چرخه خواب، تقویم خواب، ساعت درونی، روز خوابی و شب خوابی، تفاوت خستگی و خواب آلودگی، بهداشت خواب، الگوهای خواب، بدخوابی، اختلالات مرتبط با خواب، خواب و تلویزیون، استرس و خواب، تنفس در خواب، پرخوابی، بی خوابی ناشی از سفرهای هوایی،خواب کودک و دهها عنوان دیگر به تفصیل توضیح داده شده است.

فهرست مطالب

۱ – بی خوابی شما از چه نوعی است؟
۲ – خواب شما از چه نوعی است؟
۳ – قدم اول: از خطاها اجتناب نکنید
۴ – قدم دوم: وضعیت خود را بسنجید
۵ – قدم سوم: خوابیدن را بیاموزید
۶ – کمک متخصصان،همکاری و تبادل نظر با پزشکان
۷ – موارد خاص

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک