عنوان کتاب: چگونه خود با عظمتی بسازیم

نویسنده: دبی فورد

برای اکثریت ما پذیرش این که انسان ضعیفی هستیم، راحت‌تر از این است که بپذیریم انسان با عظمتی هستیم.
همین احساس ضعف باعث می­ شود خود را دچار آن زندگی­ کنیم که آن را دوست نداریم و با آن احساس خوبی نداریم.
در این کتاب عمیقاً درمی­ یابیم تنها یک مانع مهم و اساسی برای دسترسی ما به عظمت و خواسته­ هایمان وجود دارد و این کتاب در تلاش است به شما بیاموزد با شناخت این مانع و برداشتن آن به عظمت خود برسید.
شما از طریق این کتاب به خود برترتان دسترسی خواهید یافت. اینک با زیستن خود تازه، انگیزه، اعتماد به نفس، شجاعت و احساس رضایت بیشتری در زندگی خواهید یافت.
آنگاه به عظمت و تقدسی در درون خود پی می­ برید که شما را از محدودیتی که در دنیای عقلاست، خارج می ­سازد.
شما عظمت خود را طلب می­ کنید و او به شما اعطاء خواهد کرد!

در درون هریک از ما یک شبح گرسنه وجود دارد که همیشه همه چیز را بیشتر می خواهد، پول بیشتر، شهرت بیشتر، تایید بیشتر، مادیات بیشتر. «شبح گرسنه» یک اصطلاح بودایی است که به جنبه ای از خود اشاره دارد که از لحاظ عاطفی تهی و تشنه رفع نیازهای خود است، اما نمی داند چگونه. مهم نیست دارایی ما چقدر است، اگر در دنیای درون فرد محرومی باشیم، شبح گرسنه کنترل را به دست می گیرد و در می یابیم که تغذیه اشتهای سیری ناپذیرش غیر ممکن است. شبح گرسنه هرگز سیر نمی شود. جالب است که وقتی به خودمان اجازه می دهیم در پیوند با روح غوطه ور شویم، بسیار کم می خواهیم زیرا در درون بسیار غنی هستیم.

۶ بخش اصلی این کتاب به شرح زیر می باشند:
بخش ۱: شما در تقدس غوطه ور هستید.
بخش ۲: فراخوانی به دعا
بخش ۳: پاکسازی مقدس
بخش ۴: تمام قلب خود را شفا دهید.
بخش ۵: داروی مقدس
بخش ۶: نور خود را باز پس بگیرید.

گردآوری شده در مجله بیستک