عنوان کتاب: چگونه خود با عظمتی بسازیم

نویسنده: دبی فورد

برای اکثریت ما پذیرش این که انسان ضعیفی هستیم، راحت‌تر از این است که بپذیریم انسان با عظمتی هستیم.
همین احساس ضعف باعث می­ شود خود را دچار آن زندگی­ کنیم که آن را دوست نداریم و با آن احساس خوبی نداریم.
در این کتاب عمیقاً درمی­ یابیم تنها یک مانع مهم و اساسی برای دسترسی ما به عظمت و خواسته­ هایمان وجود دارد و این کتاب در تلاش است به شما بیاموزد با شناخت این مانع و برداشتن آن به عظمت خود برسید.
شما از طریق این کتاب به خود برترتان دسترسی خواهید یافت. اینک با زیستن خود تازه، انگیزه، اعتماد به نفس، شجاعت و احساس رضایت بیشتری در زندگی خواهید یافت.
آنگاه به عظمت و تقدسی در درون خود پی می­ برید که شما را از محدودیتی که در دنیای عقلاست، خارج می ­سازد.
شما عظمت خود را طلب می­ کنید و او به شما اعطاء خواهد کرد!

۶ بخش اصلی این کتاب به شرح زیر می باشند:
بخش ۱: شما در تقدس غوطه ور هستید.
بخش ۲: فراخوانی به دعا
بخش ۳: پاکسازی مقدس
بخش ۴: تمام قلب خود را شفا دهید.
بخش ۵: داروی مقدس
بخش ۶: نور خود را باز پس بگیرید.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک