عنوان کتاب: چین چگونه سرمایه داری شد؟

نویسنده:  رونالد کوز، نینگ وانگ، پیمان اسدی

اصلاحات اقتصادی چین یکی از شگفت‌انگیزترین تحولات چندین دهه اخیر است. این که چگونه تحولی با این عظمت و شگفتی رخ داده است موضوع بحث بسیاری از محافل دانشگاهی و مراکز مطالعاتی دنیا بوده و صدها و بلکه هزاران کتاب و مقاله در مورد آن به نگارش درآمده است. بسیار خلاصه آنچه در این زمینه می‌توان گفت آنکه چین با سابقه و تاریخ پربار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود در دوره‌ای، دچار افول و اضمحلال شد و در اثنای جنگ‌های داخلی و خارجی و فضای سیاسی بین‌المللی حاکم، زمینه رشد و به قدرت رسیدن حزب کمونیست با رهبری مائوتسه تونگ فراهم شد. آغاز لزوم اصلاحات در چین را به تعبیری باید این زمان تلقی کرد؛ چه فاجعه‌ای که در دوران مائو بر چین تحمیل شد اصلاحات را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرد.

این کتاب از آنجا که تحولات اقتصادی و سیاسی چین را از دهه ۱۹۴۰ و از زمان به قدرت رسیدن حزب کمونیست را رصد نموده و با دیدی تاریخی اتفاقات و رویدادهای این دوره را در چارچوبی تئوریک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است حاوی نکات و تجارب ارزنده ای بوده و نگرشی روشن به خواننده می دهد. از این جهت مطالعه این کتاب به پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به علوم اجتماعی خصوصاً اقتصاد توصیه می شود. همچنین برای مدیران و سیاستگذاران اقتصادی نکات قابل توجهی دربردارد.

 

فهرست مطالب

پیش‌گفتار مترجم
مقدمه مولفان
فصل اول: چین در زمان مرگ مائو
فصل دوم: چین در فرآیند گذار
فصل سوم: چگونه اصلاحات بازاری چین شروع شد؟
فصل چهارم: پرنده‌ای در قفس؛ اصلاحات بازاری در سایه سوسیالیسم
فصل پنجم: رشد فراتر از سوسیالیسم؛ سرمایه‌داری با مشخصه‌های چینی
فصل ششم: از نظام سرمایه‌داری تا نظام‌های سرمایه‌داری
سخن آخر
یادداشت‌

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک