عنوان کتاب: گیاه جاودانگی

نویسنده: دونالد ای. تیتر

امروز انسان مدرن دانش خود را به صورت مکتوب در آورده است و از آن حراست می‌کند؛ حال آن‌که اقوام باستان دانش خود را در پیچ و خم داستان‌ها ثبت و ضبط و از آن نگهداری کرده‌اند. بنابراین برخی از داستان‌های باستانی، کتاب‌های جامعه، دقیق، علمی و البته گویا در باب گیاه جاودانگی به شمار می‌آیند. هنگامی‌ که داستان به درستی کارکرد اصلی خود، یعنی رمزگشایی از جزییات غنی و البته پیچیده مربوط به تجربه‌های عملی زندگی اقوام باستان را حفظ می‌کند، به انسان مدرن امروزی این امکان را می‌دهد تا پرده از رازهای شگرف اسطوره‌ای بردارد و به تحلیل جزییات آن‌ها بپردازد.