در کتاب ۱۰ راز برای دستیابی به موفقیت و آرامش مختصر جزئیات ده اصل مهم برای دستیابی به موفقیت و آرامش درون را توضیح داده ایم.اگر در به کارگیری این اصول مهارت بیابید و روزانه آنها را به کار بگیرید ،شما نیز سرشار از چنین آرامشی خواهید شد.به هر حال این مطالب برای هر انسانی که مصمم شده است، آگاهانه مسیر زندگی خویش را طی کنند بسیار مفید و موثر به شمار می رود. هر یک از ما در زمانی ویژه و منحصر به فرد این انتخاب را انجام می دهیم. عده ای از انسانها در اوایل دوران بلوغ و عده ای دیگر در سالهای میانی یا حتی سالهای پایانی زندگی خود به این مرحله می رسند. شما چه در ابتدای جاده زندگی باشید چه نزدیک پایان این جاده این اسرار تا زمانی که در این مسیر گام برمی دارید به کار شما خواهند آمد 

۱۰ راز برای کسب موفقیت و آرامش درونی به تعبیر خود وین دایر، به این امید نوشته‌ شده که به شما کمک کند تا از احساس بی‌کفایتی اجتناب کنید و به ‌ آرامش الهی که موفقیت را به‌درستی تعریف می‌کند، دست یابید.

این ۱۰ راز عبارت است از:

راز اول: ذهن خود را برای فراگیری هر چیزی آماده سازید.

– ما از این جهان اطلاعات بسیار کمی داریم پس نباید نسبت به آن بدبین باشیم شاید خیلی از چیزهایی که ما بد قلمداد می‌کنیم تنها به این علت بد به نظر آیند که ما آن را درست نشناخته‌ایم و واقعیت چیز دیگری باشد .

راز دوم: به ندای قلب خود گوش فرا دهید.

– شما به این دنیا آمده اید و هدف مشخصی دارید تا به کمال برسید. در بخشی از مغز شما منطق حاکم و در بخشی نیز احساس حاکم است. بین این دو تعادل برقرار کنید و هیچگاه ندای سمت راست مغز خود را فراموش نکنید.

راز سوم: آنچه را خود ندارید نمی توانید به دیگران ببخشید.

– با تغییر افکار درونی خود و تبدیل آن به فرکانس‌های برتر و متعالی، نظیر عشق و آرامش، شما انرژی‌های مشابه بیشتری را جذب می‌کنید. افکار منفی نظیر شرمساری و احساس گناه را از خود دور کنید تا در نتیجه، این چنین انرژی‌هایی به شما جذب شوند .

راز چهارم: پذیرفتن و درک سکوت.

– با سکوت مقداری از انرژی خود را ذخیره و شارژ کنید تا در خلاقیت‌های خود از آن استفاده کنید .

راز پنجم: گذشته خویش را فراموش کنید .

– وقتی قایق موتوری روی آب حرکت می‌کند پشت سر خود ردی شبیه کف بر روی آب می‌گذارد. این کف مسیر بعدی قایق را تعیین نمی‌کند. تنها آنچه را که پشت سر گذاشته‌ایم نشان می‌دهد. پس شکست‌های گذشته نمی‌تواند تعیین کننده عملکرد امروزتان باشد .

راز ششم: نمی‌توانید مشکل خود را با همان ذهنی که آن را خلق کرده اید حل کنید.

– تصورات خود را از توانایی‌ها و استعدادهای خود مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهید.

راز هفتم: تمام تلاش خود را به کار ببرید تا از شرایط و دیگران رنجیده نشوید .

– این که خود را تغییر دهید راحت‌تر از آن است که دیگران را تغییر دهید. اگر چیزی باعث رنجش شما شد ابتدا به این توجه کنید که چه چیزی در شما وجود داشته که باعث ایجاد این ناراحتی شده و بعد سعی کنید آن را حل کنید.

راز هشتم: طوری با خود رفتار کنید که گویی همانی هستید که آرزویش را دارید .

– این شیوه به شما کمک می‌کند تا تمام نیروی خود را برای رسیدن به آرمان خود بسیج کنید.

راز نهم: معنویت و گنج الهی درون خویش را گرامی بدارید .

– شما مخلوق خدا هستید پس هرگز نمی‌توانید از آن چیزی که شما را خلق کرده جدا شوید. هر قطره‌ای که از منشا خود یعنی دریا جدا می‌شود، تبخیر می‌شود ولی سرانجام با بارش باران دوباره به مبدا و منشا خود باز می‌گردد.

راز دهم: پرهیز از افکاری که شما را تضعیف می‌کنند، نشانه خردمندی شماست.

– اندیشه های شما بر تضعیف و تقویت ماهیچه ها و اندام فیزیکی شما مؤثرند.

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES