عنوان کتاب: ۱۲ اصل رهبری عالی

نویسنده: برایان تریسی

کتاب ۱۲ اصل رهبری عالی: رهبران چگونه به عملکرد شگفت انگیز می‌رسند، توانایى شما را به عنوان یک رهبر براى احاطه بر رهبرى عالى، توضیح می‌دهد. این کتاب به شما کمک مى‌کند در کار و تجارت خود به اوج رسید.

داشتن نظم و انضباط شخصى، برای موفقیت در هر فعالیت اقتصادى ضروری است. ناپلئون هیل پس از ۲۲ سال مصاحبه و گفتگو با ۵۰۰ تن از ثروتمندترین و موفق‌ترین مردان آمریکا به این نتیجه رسید که نظم و انضباط شخصى، شاه‌کلید رسیدن به ثروت است. وقتى انضباط شخصى وجود داشته باشد، همه‌چیز امکان‌پذیر است. اما بدون نظم و انضباط شخصى، عملاً هیچ کارى امکان‌پذیر نیست.

نظم و انضباط و اصول رهبرى که در کتاب ۱۲ اصل رهبری عالی توضیح داده شده‌اند، کیفیاتى آموختنى هستند که به عزم و اراده راسخ و مداومت و پشتکار احتیاج دارند. خبر خوش این است که هر یک از این اصول را با تمرین و تکرار مى‌توان آموخت. به قول گوته: «همه‌چیز قبل از اینکه ساده شود دشوار است.» ایجاد نظم و انضباط ضرورى در آغاز اقدامى به شدت دشوار است. دو قدم به جلو برمى‌دارید و یک قدم به عقب. اما وقتى نظمى را ایجاد کردید، شکل خودکار پیدا مى‌کند و سپس به راحتى بیشترى مى‌توانید در فعالیت خود از آن استفاده کنید.

برایان تریسی (Brain tracy) می‌گوید، هرچه مداومت بیشترى داشته باشید، به نظم شخصى بیشترى مى‌رسید. رابطه مستقیم دیگرى میان نظم شخصى و کیفیات عزت‌نفس، اعتمادبه‌نفس و شأن و منزلت شخصى قابل رؤیت است. هرچه با پشتکار بیشترى نظم‌هاى انتخابى خود را دنبال کنید، بیشتر خودتان را دوست مى‌دارید و به خودتان احترام مى‌گذارید. اعتمادبه‌نفس و خوشبینى بیشترى پیدا مى‌کنید و در همه زمینه‌هاى زندگى خود مؤثرتر ظاهر مى‌گردید. وقتى نظم و انضباط شخصى رهبرى را در خود ایجاد مى‌کنید، به رهبرى قدرتمندتر و مطلع‌تر تبدیل مى‌شوید، کار بیشترى صورت مى‌دهید و در هر تلاشى که مى‌کنید به موفقیت سطح بالاترى دست پیدا مى‌کنید.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل ۱: نظم رهبرى عالى
فصل ۲: اصل روشنى
فصل ۳: اصل کنترل
فصل ۴: اصل منش
فصل ۵: اصل صلاحیت
فصل ۶: اصل رقابت
فصل ۷: اصل خلاقیت
فصل ۸: اصل شجاعت
فصل ۹: اصل توجه به کارکنان
فصل ۱۰: اصل مدیریت تغییر
فصل ۱۱: اصل تمرکز
فصل ۱۲: اصل تعالى شخصى

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک