عنوان کتاب: ۳۳ استراتژی جنگ

نویسنده: رابرت گرین

۳۳ استراتژی جنگ، اثر ارزشمندی از نویسنده امریکایی رابرت گرین است که به بیان دستورات راهبردی که فرماندهان بزرگ در طول تاریخ مورد استفاده قرار می داده اند، پرداخته و آن ها را در قالب دستورات عملی ساده ای بیان کرده است. بی شک استراتژی های مطرح شده در کتاب سی و سه استراتژی جنگ برای افرادی که در پی کسب موفقیت در تمام حوزه های زندگی از جمله کسب و کار، روابط اجتماعی و زندگی شخصی اند ، کارساز خواهد بود. کافی است این کتاب را بخوانید تا بر رقبای خود پیروز شوید؛ زیرا زندگی روزانه و دنیای کسب و کار شباهت بسیاری با میدان نبرد دارد و در آن رقبا برای کسب منافع شخصی بیشتر با یکدیگر به رقابت می پردازند. برپایی یک جنگ یا رسیدن به صلح، پیامد انتخاب یک استراتژی است. استراتژی مناسب ابزاری کارآمد برای حل مشکلات است. ذهن من و شما سرآغاز تمام نبردها و استراتژی هاست. ذهنی که به آسانی تحت تأثیر احساسات قرار گیرد، نمی تواند به درستی شرایط را ارزیابی کند و قطعاً با انتخاب راهبردهای نادرست، هدف و فرصت هایش را به باد می دهد. این کتاب ذهن شما را تربیت می کند تا با توجه به موقعیت خود و دشمن کارآمدترین استراتژی را پیش گیرید و با کمترین تلفات و خسارت به بزرگ ترین پیروزی ها دست بیابید.

فهرست مطالب

مقدمه
پیشگفتار
حاشیه‌های پیشگفتار
بخش اول: جنگ‌افروزی خود هدایت‌شده
استراتژی اول: به دشمن اعلام جنگ کنید
استراتژی قطبیت
دشمن درونی
تفسیر
دشمن بیرونی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی دوم: جنگ پیشین را مبارزه نکنید
استراتژی جنگ چریکی ذهن
جنگ پیشین
تفسیر
جنگ کنونی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی سوم: در آشفتگی و بحران حضور ذهن خود را از دست ندهید
استراتژی موازنه
تاکتیک بیش‌پرخاشگری
تفسیر
تاکتیک رهایی بودا
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استراتژی چهارم: حس اضطرار و استیصال ایجاد کنید
استراتژی زمین مرگ
تاکتیک بدون بازگشت
تفسیر
تاکتیک مرگ در یک قدمی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
حاشیه‌های بخش اول
بخش دوم: جنگ‌افروزی سازمانی (گروهی)
استراتژی پنجم: از دام‌های تفکر گروهی اجتناب کنید
استراتژی فرمان و کنترل
زنجیر گسسته
تفسیر
کنترل از راه دور
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی ششم: نیروهای خود را تفکیک کنید
استراتژی آشوب کنترل‌شده
بی‌نظمی محاسبه‌شده
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی هفتم: جنگ خود را به نهضت تبدیل کنید
استراتژی تقویت روحیه
هنر مدیریت انسانی
نمونه‌های تاریخی
تفسیر
استثنا
حاشیه‌های بخش دوم
بخش سوم: جنگ‌افروزی دفاعی
استراتژی هشتم: نبرد خود را با دقت انتخاب کنید
استراتژی اقتصاد کامل
اثر مارپیچی
تفسیر
نقاط قوت و ضعف
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی نهم: ورق را برگردانید
استراتژی ضدحمله
تهاجم مستتر
تفسیر
جوجیتسو
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی دهم: حضور تهدیدآمیز داشته باشید
استراتژی‌های بازدارندگی
ترس معکوس
بازدارندگی و ارعاب در عمل
تفسیر
استثنا
استراتژی یازدهم: فضا بدهید تا زمان بخرید
استراتژی درگیرنشدن
عقب‌نشینی برای پیشرفت
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
حاشیه‌های بخش سوم
بخش چهارم: جنگ‌افروزی تهاجمی
استراتژی دوازدهم: زدوخوردها را از دست بدهید؛ اما جنگ را ببرید
استراتژی کلان
لشکرکشی بزرگ
تفسیر
جنگ‌افروزی مطلق
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی سیزدهم: دشمن خود را بشناسید
استراتژی هوش
دشمن در آینه
تفسیر
احاطه نزدیک
تفسیر
استثنا
استراتژی چهاردهم: با سرعت و غافل‌گیری، مقاومت‌ها را درهم بشکنید
استراتژی جنگ برق‌آسا
آرام آرام سریع سریع
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی پانزدهم: نیروی محرکه را کنترل کنید
استراتژی‌های اعمال نیرو
هنر کنترل غایی
نمونه‌های تاریخی
تفسیر
استثنا
استراتژی شانزدهم: به نقطه حساس آن‌ها ضربه بزنید
استراتژی مرکز گرانش
ستون‌های فروپاشی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی هفدهم: دشمن را از هر نظر قلع‌وقمع کنید
استراتژی تقسیم و فتح
موضع مرکزی
تفسیر
حمله به مفاصل
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی هجدهم: موضع ضعیف دشمن را آشکار و به آن حمله کنید
استراتژی چرخش
چرخش به‌سوی جناحین
تفسیر
تصرف جناحین
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی نوزدهم: راه را از همه سو بر دشمن ببندید
استراتژی نابودی
شاخ‌های چهارپایان
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استراتژی بیستم: آن‌ها را به موضع ضعف بکشانید
استراتژی رسیدن برای چیدن
جنگ مانوری یا رزمایشی
نمونه‌های تاریخی
تفسیر
استثنا
استراتژی بیست‌ویکم: در عین پیشرفت، مذاکره کنید
استراتژی جنگ دیپلماتیک
جنگ با ابزاری دیگر
تفسیر
خشت به‌جای سنگ یشم
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی بیست‌ودوم: بدانید چگونه غائله‌ای را بخوابانید
استراتژی خروج
بدون خروج
تفسیر
پایان همانند آغاز
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
حاشیه‌های بخش چهارم
بخش پنجم: جنگ‌افروزی غیرمتعارف (کثیف)
استراتژی بیست‌وسوم: آمیزه‌ای بی‌عیب‌ونقص از حقیقت و افسانه به هم ببافید
استراتژی‌های درک نادرست
آینه اشتباه
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی بیست‌وچهارم: کمترین انتظارات آن‌ها را برآورده کنید
استراتژی عادی غیرعادی
جنگ‌افروزی نامتعارف
نمونه‌های تاریخی
تفسیر
استثنا
استراتژی بیست‌وپنجم: در اخلاق، دست بالا را داشته باشید
استراتژی مصلحانه
حمله اخلاقی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی بیست‌وششم: هیچ هدفی را مقابل دشمن قرار ندهید
استراتژی بطلان
خدعه پوچ
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی بیست‌وهفتم: طوری رفتار کنید انگار برای منافع دیگران کار می‌کنید؛ اما منافع خود را پیش ببرید
استراتژی اتحاد
متحدی کامل
تفسیر
متحدان اشتباه
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی بیست‌وهشتم: به رقبای خود طناب کافی بدهید تا خود را حلق‌آویز کنند
استراتژی دست‌ پیش‌گیری
هنر دست پیش‌گیری
نمونه‌های تاریخی
تفسیر
استثنا
استراتژی بیست‌ونهم: لقمه‌های کوچک انتخاب کنید
استراتژی عمل انجام‌شده
تسخیر تدریجی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی سی‌ام: در ذهن آن‌ها نفوذ کنید
استراتژی‌های ارتباطی
ارتباط غریزی
تفسیر
مغز متفکر
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی سی‌ویکم: از درون ویران کنید
استراتژی جبهه درونی
دشمن نادیدنی
تفسیر
تصرف دوستانه
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی سی‌ودوم: درحالی‌که به نظر می‌رسد دارید تسلیم می‌شوید، تسلط یابید
استراتژی تهاجم بی‌خشونت
سلاح گناه
تفسیر
قدرت انفعالی
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
استراتژی سی‌وسوم: ترس و تردید را با اقدامات هراسناک رواج دهید
استراتژی زنجیره واکنش
آناتومی هراس
تفسیر
کلیدهای جنگ‌افروزی
استثنا
حاشیه‌های بخش پنجم

گردآوری شده در مجله بیستک