عنوان کتاب: ۳۶۵ گام تا موفقیت اثر

نویسنده: آنتونی رابینز

کتاب ۳۶۵ گام تا موفقیت بر اساس بهترین ابزار تکنیک و دستورالعمل هایی است که با روش های ساده ای آن می توانند بهترین گام ها را در بهبود زندگی تان بردارید رابینز به شما نشان می دهد که چگونه در کمترین زمان به بهترین نتایج دست یابید گام های بزرگ رابینز راهی به سوی زندگی بهتر است این گام ها سرلوحه ی موفقیت بی شماری است شناخت عمیق رابینز نسبت به مردم و جامعه سبب پیشرفت او شده است او به خوبی میداند چه عاملی موجب موفقیت و سعادت و شادکامی زندگی مردم می شود.

آنتونی رابینز تا سن ۲۲ سالگی جوانی گمنام، فقیر و تن پرور بود. اما ناگهان با یک تصمیم قاطع و به کار گیری اراده قوی دگرگونی عظیمی در خود ایجاد کرد. او در مدت کوتاهی به بیشترین آرزو های خود جامع عمل پوشانید. قصر زیبایی در ساحل سن دیه گو خریداری کرد و چند طبقه آن را به دفتر کار خود اختصاص داد و به یکی از بزرگترین گویندگان برنامه های رادیو و تلویزیون در آمد. آنتونی رابینز اهداف معنوی خود را بسیار با ارزش تر از اهداف مادی خود برمی شمارد.

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک