عنوان کتاب: ۵۳ اصل مدیریت انسان‌ها

نویسنده: استفان رابینز

رابینز که از جمله پیشکسوتان حوزه مدیریت به حساب می آید، پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت را زیر و رو کرده و فقط آن چیزهایی که همه مدیران باید بدانند که در  کتاب ۵۳ اصل مدیریت انسان‌ها آورده است. این کتاب پادزهری است برای عقاید اثبات نشده مدیریت که امروزه در هر کتابی مطرح می شود.

مدیران هر روزه با توصیه‌های زیادی از سوی مشاوران، اساتید دانشگاه، روزنامه‌نگاران و غول‌های مدیریت جهان درباره مدیریت نیروی انسانی مواجه می‌شوند. بسیاری از این توصیه‌ها، مبتنی بر اندیشه بوده و ارزشمند هستند، اما حجم زیادی از آنها، بیش از حد، عمومی، مبهم، ناسازگار و سطحی هستند. تعداد این توصیه‌ها، هر روز بیش‌تر می‌شود و تنها چیزی که در آنها کاهش می‌یابد، کیفیت است. در کتاب حاضر، موضوعات مربوط به «انسان‌ها در محیط کار» ازجمله: استخدام، انگیزش، رهبری، ارتباطات، تشکیل تیم، مدیریت تعارض، طراحی شغل، ارزیابی عملکرد، تطبیق با تغییر در قالب ۵۳ اصل بیان شده است.

اصولی در مورد نحوه تشکیل تیم‌های پیروز و شیوه طراحی شغل‌های موفق و اثربخش اصولی در این مورد که کارمندان راضی و خوشحال، همیشه کارآیی بیشتری ندارد اصول شگفت‌انگیزی در این مورد که شما خواهان چه رفتارهایی هستید و به کدام رفتارها پاداش می‌دهید فقط و فقط بهترین تفکرات در زمینه مدیریت این کتاب ۵۳ اصل اثبات شده را برای مواجهه با چالش‌های مهم مدیریت، برایتان بازگو می‌کند

این کتاب در واقع خلاصه شده یکتاب اصلی است و به همین دلیل است که طبیعی است که استیفن رابینز نکته‌ی آخر (پنجاه و سوم) کتاب را این‌گونه نام‌گذاری کرده است: مراقب راه‌ حل‌های زودبازده باشید.

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک