مقاله نویسی انگلیسی

مقاله نویسی انگلیسی یکی از نیازهای دانشجویان و اساتید دانشگاه برای بیان دیدگاه ها و انتشار یافته ها است. برای اینکه تعداد مخاطب مقاله چندین برابر شود، توصیه می شود به زبان بین المللی انگاشته شود. مقاله نویسی به زبان انگلیسی نکات مهمی را در بر می گیرد. در برخی دانشگاه ها دانشجویان دکتری باید مقاله مسخرج از تز به زبان انگلیسی در مجلات معتبر داشته باشند.

اشتباهات رایج

در این تصویر لیست ۲۰ اشتباه رایج را که حتی نویسندگان بومی در مقاله نویسی انگلیسی انجام می دهند ملاحظه می کنید.

 

 

مقاله نویسی انگلیسی

چگونه از اشتباهات رایج در مقاله نویسی انگلیسی بپرهیزیم

  1. بعد از نگارش مقاله آن را با صدای بلند بخوانید.
  2. نوشته خود را ویرایش و بازبینی دقیق کنید.
  3. وقتی شک دارید از دیکشنری استفاده کنید.
  4. از دوست خود بخواهید با دید انتقادی مقاله شما را بخواند.
  5. برای مقالات طولانی، بهتر است مدتی از آن دور شوید و بعد دوباره با ذهن باز و آماده به آن مراجعه کنید.
  6. برای ویرایش از سایت گرارمرچک استفاده کنید.