مرور خاطرات و داستان های الهام بخش از انسان هایی که – چه در سطح یک شهر، چه در سطح یک کشور و چه در سطح جهانی – به نوعی شناخته شده، تاثیر گذار و الهام بخش هستند؛ ضمن اینکه این امکان را به ما می دهد که صفحاتی از کتاب داستان زندگی آن ها را ورق بزنیم و بخوانیم و مسیری را که تا موفقیت پیمودند، بهتر و روشن تر ببینیم؛ می توانند مثل چراغی، کوره راه پرابهامی را که برای درآغوش کشیدن رویاهای زیبایمان پیش رو داریم، برایمان روشن تر و دلپذیرتر سازند و نیروی مضاعفی را برای دنبال کردن رویاهایمان به ما ببخشند.

در اینفوگرافی زیر ۳۰ نقل قول های الهام بخش از معلمان و مربیان داستان ها بیان شده است. از این جملات عالی برای شناخت اجزاء موفقیت استفاده کنید و فراموش نکنید که از آنها در زندگی و کسب و کارتان استفاده کنید.

 

نقل قول های الهام بخش از معلمان و مربیان داستان ها