کشور آمریکا، خانه‌ی برخی از ثروتمندترین دانشگاه‌ها و افراد دنیا است.بر این اساس رتبه‌بندی‌های جدید نشان می‌دهد که دانشگاه “هاروارد” بیشترین دارایی مالی را دارد.

موسسه تحقیقاتی “ولث‌ایکس” (Wealth-X) سالیانه دانشگاه‌ها را بر اساس داشتن تعداد فارغ‌التحصیلان با بالاترین ارزش خالص رتبه‌بندی می کند.

این افراد کسانی هستند که ارزش خالص آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون است.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی این موسسه تحقیقاتی، دانشگاه هاروارد بیشترین تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند را در خود تربیت کرده است.

همچنین این موسسه به تازگی ۲۰ دانشگاه ثروتمند آمریکا را رتبه‌بندی کرده است.

۱- دانشگاه هاروارد

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۱۸۳۰

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱.۹ تریلیون دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۱۳۶۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۴.۸ تریلیون دلار

۲- دانشگاه استنفورد

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۷۷۵

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱.۱ تریلیون دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۵۵۸۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲.۹ تریلیون دلار

۳- دانشگاه پنسلوانیا

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده:۷۷۴

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۷۳۱ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۵۵۷۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند:۱.۸ تریلیون دلار

۴- دانشگاه کلمبیا

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۵۱۶

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۶۲۱ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۳۹۲۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند:۱.۵ تریلیون دلار

۵- دانشگاه نیویورک

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۴۵۶

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲۷۹ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۳۳۸۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۷۱۲ میلیارد دلار

۶-  موسسه فناوری ماساچوست

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۵۱

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند:۳۸۰ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۲۷۸۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۹۹۰ میلیارد دلار

۷-  دانشگاه نورث‌وسترن

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۶۵

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۴۵ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۲۷۲۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند:۳۸۹ میلیارد دلار

۸- دانشگاه کالیفرنیا جنوبی

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۱۹

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۸۸ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۲۶۴۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۵۴۸ میلیارد دلار

۹ – دانشگاه شیکاگو
تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۲۶

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲۸۶ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۲۴۰۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۷۰۷ میلیارد دلار

۱۰ – دانشگاه ییل

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۵۸

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۳۱۱ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۲۴۰۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند:۷۷۷ میلیارد دلار

۱۱ – دانشگاه برکلی

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۹۵

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲۴۹ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۲۳۸۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۷۶۰ میلیارد دلار

 ۱۲ – دانشگاه کرنل

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۹۹

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۷۹ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۲۲۴۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۴۸۳ میلیارد دلار

 ۱۳ – دانشگاه تگزاس در آستین

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۳۲

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۸۵میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۲۱۹۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۴۶۳ میلیارد دلار

۱۴ – دانشگاه پرینستون

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۰۹

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۴۹۶ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۲۱۸۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱.۱ تریلیون دلار

۱۵ – دانشگاه  نوتردام

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۳۱۶

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۶۱ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۲۰۸۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۷۹ میلیارد دلار

۱۶ – دانشگاه میشیگان

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۸۱

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲۸۲ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۱۹۷۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۶۹۱ میلیارد دلار

۱۷ – دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۷۷

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۴۰ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۱۹۴۵

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۳۷۵ میلیارد دلار

۱۸ – دانشگاه میامی

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۴۸

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱.۱ تریلیون دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده : ۱۷۰۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۳۰۹ میلیارد دلار

۱۹ – دانشگاه ویرجینیا

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۵۱

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۱۰۰ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۱۶۵۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲۴۶ میلیارد دلار

۲۰ – دانشگاه بوستون

تعداد فارغ‌التحصیلان ثروتمند شناخته شده: ۲۰۳

ارزش دارایی شناخته شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۹۲ میلیارد دلار

تعداد فارغ‌التحصیلان  ثروتمند تخمین زده شده :۱۶۴۰

ارزش دارایی تخمین زده شده فارغ‌التحصیلان ثروتمند: ۲۷۷ میلیارد دلار

منبع: ایسنا