استرس‌های دائمی، خستگی و درنهایت دل‌زدگی از کار، بهره‌وری شما را تا حد زیادی پایین می‌آورد؛ درحالی‌که این مشکل از مدیریت نادرست زندگی منشأ می‌گیرد.

فرسودگی شغلی مجموعه‌ای از خستگی عاطفی، خستگی فیزیکی و خستگی شناختی است و از استرس طولانی‌مدت و حل‌نشده‌ی کار ناشی می‌شود. این مشکل خودش را با علائمی نظیر افسردگی، بی‌خوابی، خلق‌وخوی پایین، دل‌زدگی و گاهی تحریک‌پذیری نشان می‌دهد.

فرسودگی شغلی، شبیه مشت کوبیدن به دیوار است؛ حسی که کارآفرینان به‌خوبی آن را می‌شناسند.

فرسودگی ممکن است در پایان یک روز یا یک هفته‌ی کاری یا حتی فقط پس از چند ساعت کار، خودش را نشان بدهد. فرسودگی لزوماً در پی یک رویداد فاجعه‌آمیز حاصل نمی‌شود، بلکه گاهی در لحظاتی کوتاه رخ می‌دهد. هر فرد شاغلی می تواند خستگی کار را تجربه کند این واقعیتی است که در آن سوی حس مثبت کار کردن وجود دارد ، با چند راه حل ساده از همین امروز با خسته شدن های مکرر هنگام کار مقابله کنید. در اینفوگرافی زیر  روانشناسی خستگی از کار بیان شده است.

خستگی از کار