اعتمادبه‌نفس یکی از مفاهیم خاص زندگی است که به این راحتی نمی‌شود تعریفش کرد (مثل زیبایی یا کیفیت). شاید فکر می‌کنید می‌دانید چیست و مطمئنید اگر با آن روبه‌رو شوید می‌توانید تشخیصش دهید، اما اگر بخواهید آن را دقیقاً تعریف کنید… اصلاً نمی‌شود. اعتمادبه‌نفس یک حس روزمره است، چیزی که تقریباً همیشه دارید، به جز در آن موقعیت‌های مهمی که انگار ناگهان اعتمادبه‌نفس از وجودتان رخت میبندد.

خبر خوب این است که اعتماد به نفس می تواند در طول زمان توسعه یافته و بیش تر شود. اما برای ساختن آن شما باید برای داشتن و به دست آوردن آن، اعتماد به نفس داشتن را تمرین کنید. همین که بفهمید چگونه می توانید آن را پرورش دهید، آن زمان شما می توانید در زمینه ی شغلی و دیگر جنبه های زندگی تان پیشرفت کنید و شکوفا شوید. برای این منظور که به بهترین شکل ممکن بتوانید ساختار و پایه های اعتماد به نفس داشتن را بنا کنید، این امر چیزی فراتر از آماده شدن برای موفقیت یا این که صرفا تا زمان ساختن آن تظاهر به داشتن اعتماد به نفس کنید را می طلبد. شما نیاز دارید تا عمیق تر شوید و قدم های مثبت تر و سنجیده تری را بردارید.

داشتن اعتماد به نفس بیش تر و بالاتر در صورتی که تمرکز و اراده کافی و قوی داشته باشید به راحتی امکان پذیر و دست یافتنی است. همان طور که Barrie Davenpor نویسنده ی کتاب Confidence Hacks می گوید، ” اعتماد به نفس پایین حکمی ابدی و دائمی برای زندگی افراد نیست. اعتماد به نفس داشتن قابل یادگیری است، می تواند تمرین شود و میتوان روی آن مسلط شد، درست مانند دیگر مهارت هایی که در زندگی یاد می گیریم و روی آن ها مسلط می شویم. به محض این که روی آن تسلط یافتید، تمام موارد و امور زندگی تان به سمت بهتر شدن تغییر خواهند یافت “.

چگونه با اعتماد به نفس در محل کار صحبت کنیم