اینکه رئیستان به شما اعتماد داشته باشد بسیار جذاب است. اما برخی از مدیران آنقدر مشغول هستند که کاری با شما ندارند و حتی نمی‌دانند شما چکاری انجام می‌دهید و هرگز فرصت ارائه فیدبک به شما را ندارند. حتی از آن بدتر زمانی است که بخواهید بدون آنکه به رئیس خود فشار بیاورید، مایل باشید با رعایت ادب و نزاکت از او بخواهید شما را بیشتر در کارها مشارکت دهد.

البته شجاعت در محیط کار به اقداماتی بیش از آماده سازی نیاز دارد. در نهایت شما باید دست به عمل بزنید. در این مرحله، شجاعان شایسته اصولاً بر روی سه چیز تمرکز می‌کنند: مطرح کردن موضوع به زبانی که دیگران بتوانند به خوبی آن را درک کرده و با آن ارتباط برقرار کنند، استفاده درست از اطلاعات و داده‌ها و مدیریت عواطف و احساسات.

شما نمی توانید با انجام دادن همه ی کارها به نحو احسنت رییس خود را متعجب کنید چرا که این امر امکان پذیر نیست که شما از عهده ی همه ی کار ها برآیید، به جای این کار بهتر است که کارهای خود را اولویت بندی کنید و سعی کنید که کاری را که بیشترین تاثیر را بر روی رییس تان دارد را انجام دهید و به دیگر چیز ها نه بگویید. این گفته بر اساس نظریات Justin Angsuwat، معاون رییس جمهور مردم در Thumbtack و معاون اجرایی منابع انسانی پیشین گوگل مطرح شده است. به گفته ی او، هیچ وقت به کسانی که فقط به نظر می آمد که سرشان شلوغ است پاداشی داده نمی شد، این در حالی است که این طور به نظر می رسد مابقی مدیران و صنعت گران تا حدودی این کار را انجام می دهند.

آن‌ها موضوع خود را با اولویت‌ها و ارزش‌های سازمانی، پیوند می‌دهند و یا به خوبی شرح می‌دهند که چگونه این موضوع به دغدغه‌های اساسی ذینفعان، می‌پردازد. آن‌ها این اطمینان را به تصمیم‌گیران می‌دهند که تصمیم‌گیری در این زمینه به عهده آن‌هاست و در مقابل آن‌ها جبهه‌گیری نمی‌کنند.

چگونه رئیسِ رئیس تان را متوجه خود بسازید، آیا راهی هست که به روش‌های دیگر یا از طریق افراد دیگر به آنچه می‌خواهید دست یابید ، اینفوگرافی زیر را مطالعه نمایید.

 

چگونه رئیسِ رئیس تان را متوجه خود بسازید