محقق CBS در یک مطالعه جدید می گوید ، هوش مصنوعی به زودی دنیا را تغییر خواهد داد. در مورد اینکه چرا باید خود را برای آینده آماده کنیم براساس داده ها و الگوریتم ها مطالب روز را بخوانید تا از مزایای آن استفاده کنیم و از خطرات هوش مصنوعی جلوگیری کنیم.

دائماً توسط رسانه ها به ما گفته می شود که هوش مصنوعی می خواهد وجود ما را تغییر دهد. اما چطور؟

در یک تحقیق جدید ، رونی مداگلیا ، دانشیار گروه دیجیتال سازی ، با دانش خود در مورد هوش مصنوعی در بخش دولتی در بحث و گفتگویی به بسط این ایده محوری کمک می کند. وی مدافع این است که ما باید در خصوص هوش مصنوعی آگاهی ایجاد کنیم و به این موضوع توجه کنیم که چگونه می توانیم فناوری را به جای افتادن در دام آن به نفع خود  به کار بندیم:

او بر این باور است که “به جای اینکه فقط در مورد هوش مصنوعی به عنوان جایگزین شغلی و تصمیم گیری به طور کلی صحبت کنیم ، باید در مورد چگونگی حمایت آن از ما به عنوان انسان نیز صحبت کنیم. رونی مداگلیا می گوید: هوش مصنوعی همیشه باید در جامعه در راستای یک هدف خدمت کند.

هوش مصنوعی می تواند کارمندان عمومی را از انجام کارهای تکراری خلاص کند: “به عنوان مثال تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد برنامه ای برای حمایت از کودک ، مجوزهای ساختمانی یا ارزیابی های دیگر بر اساس معیارهای بسیار خاص. در این موارد ، الگوریتم ها می توانند کارآمدتر از انسان باشند. “

هوش مصنوعی می تواند از خدمات عمومی پشتیبانی کند: “برای مثال می توان از الگوریتم های هوش مصنوعی برای شناسایی مشکلات بهداشتی در رستوران ها فقط با ردیابی نظرات مشتری در رسانه های اجتماعی استفاده کرد. به این ترتیب ، الگوریتم ها می توانند با بررسی های بد به مسئولان عمومی رستوران های خاص اطلاع دهند. در نتیجه، کارکنان کمتری لازم است ، و ما به احتمال زیاد مکان هایی با موضوعات بهداشتی را پیدا می کنیم. “

هوش مصنوعی می تواند خدمات بهداشت عمومی را بهبود بخشد: “الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند با استخراج اطلاعات بالینی از هزاران مقاله پزشکی جدید علمی که هر روز منتشر می شوند ، درمان های شخصی را به بیماران توصیه کنند. این وظیفه ای است که پزشک انسان نمی تواند هنگام تصمیم گیری در مورد معالجه بیمار مبتلا به سرطان ، انجام دهد. به این ترتیب ، درمان در مراقبت های بهداشت عمومی می تواند به طور بالقوه مؤثرتر شود. “

پیاده سازی هوش مصنوعی