بازاریابی رسانه‌های اجتماعی ، افزایش ترافیک یا ورودی وب سایت یا کسب توجه به یک موضوع از طریق رسانه‌های اجتماعی است. برنامه‌های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی معمولاً تمرکز بر تلاش برای ایجاد محتوایی دارند که بواسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم‌ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک‌گذاری آن در بین رسانه‌های اجتماعی کنند. تبلیغ دهان به دهان الکترونیکی (eWoM) منجر شده اشاره به هرگونه اظهارنظری دارد که مصرف‌کنندگان از طریق اینترنت (به عنوان مثال وب سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی، پیام‌های فوری، فیدهای خبری) در رابطه با یک رخداد، کالا، خدمات، برند یا شرکت به اشتراک می‌گذارند. زمانی که پیام اشاره شده از کاربری به کاربر دیگر پخش و برفرض پیچیده شود، چون از یک منبع شخص ثالت و موثق می‌آید، نتیجه آن شکل‌گیری نوعی بازاریابی در رسانه به دست آورده شده در عوض رسانه پولی، است.

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی مانند سایر مفاهیم یک تعریف ندارد، بلکه کارشناسان و متخصصان مختلف برای آن تعاریف متعدد ارائه کردند.

نحوه استفاده بازاریابان از رسانه‌های اجتماعی

  1. برنامه‌ریزی زمانی برای فعالیت منظم: ۵۸ درصد بازاریابان در هفته بیش از ۲۰ ساعت از وقت خود را صرف فعالیت در رسانه‌های اجتماعی می‌کنند.
  2. تعیین هدف: قبل از شروع فعالیت باید هدف از فعالیت بازاریاب مشخص باشد، ایا فعالیت برای کسب ترافیک از سوی رسانه‌های اجتماعی به سوی وب سایت خاصی است؟ آیا فعالیت به منظور افزایش فروش است؟
  3. استفاده از رسانه‌های اجتماعی به منظور فعالیت‌های تجاری B2B: برخی اعتقاد دارند فعالیت در رسانه‌های اجتماعی تنها کمک جذب مشتری نمی‌کند بلکه در زمینه تجارت B2B نیز مؤثر است.
  4. تعیین رسانه مرتبط با فعالیت: یک بازاریاب موفق قبل از شروع فعالیت رسانه اجتماعی که فکر می‌کند بیشتر در آن موفق می‌شود را انتخاب و فعالیت‌های خود را معطوف آن می‌سازد، این انتخاب براساس حوزه کاری او صورت می‌گیرد.

بازاریابی رسانه های اجتماعی