امروزه در فضای رقابتی کسب و کار، بسیار مهم است که سازمان ها انگیزه های مصرف کنندگان و کارمندان را به طور یکسان درک کنند. با کاربرد روانشناسی در کسب و کار موفقیت شما را تضمین می کند.

با تکیه بر روانشناسی ، مشاغل می توانند روشهای مؤثر برای درک و تعامل با کارمندان و مشتریان خود را شناسایی کنند. راهبردهای مبتنی بر روانشناسی در زمینه هایی مانند منابع انسانی ، تبلیغات ، روابط عمومی و بازاریابی ، تحقیقات بازار ، ارتباطات ، بینش مصرف کننده و مشاوره شغلی را در بر می گیرد.

هرکجا که انسان ها درگیر باشند روانشناسی هست . روانشناسی کاربردی ابزاری اساسی برای درک رفتارها ، افکار ، انگیزه ها و نگرشهای انسانی است. روانشناسی با توجه به احاطه بر ابعاد فردی و اجتماعی افراد میتواند اطلاعات بسیار دقیقی در اختیار صاحبین کسب وکار قرار دهد تا بتوانند در کنار افزایش کیفیت محصولات و خدمات، سود بالاتری جذب کنند.

تعدادی از سازمانها تقریباً روزانه از روانشناسی استفاده می کنند. در اینفوگرافی زیر مطالعات موردی شامل مایکروسافت و Uber است.
تخصص روانشناسی ، هنگامی که در محیط های تجاری مورد استفاده قرار می گیرد ، می تواند به چندین روش کمک کند. روانشناسی کاربردی می تواند به موارد زیر کمک کند:

• انتخاب و تعیین سطح نامزدهای استخدامی
• آموزش و توسعه کارمندان موجود
• ارزیابی عملکرد سازمانی
• توسعه سازمانی
• بهبود کیفیت زندگی کاری در بین کارمندان
• به حداکثر رساندن ارگونومی و عوامل انسانی

برای علاقه مندان برای پیگیری مدرک روانشناسی کاربردی برای ارتقاء شغل خود در تجارت ، تعدادی از فرصتهای شغلی بی نظیر می تواند در دسترس باشد. از مدیریت بازار و تبلیغات گرفته تا روابط عمومی و تحقیقات بازار ، لیست کاملی از فرصت های اینفوگرافیک فوق توسط برنامه USC Dornsife Master Master of Science در روانشناسی کاربردی را ببینید.
 
کاربرد روانشناسی در کسب و کار