نام اصلی کتاب: Telephone Skills
نویسنده: مری ریچاردز
مترجم: مهین خالصی

 

تلفن، به محیط‌های اجتماعی زندگی انسان‌ها، از محیط کار گرفته تا خانه و مکان‌های عمومی نفوذ کرده استاستفاده از تلفن برای انجام کارهای تجاری روزبه‌روز افزایش یافته و با استفاده از تلفن‌های همراه، افراد همیشه و در همه جا در دسترس می‌باشند. با این وجود، مکالمه از راه دور، با وجود اینکه مشکلات صحبت رو در رو را به همراه دارد، مشکلات خاص خود را نیز در پی دارد. یکی از راه‌هایی که می‌توان این مشکلات ارتباط راه دور را کاهش داد، استفاده از مهارت‌های مکالمه تلفنی است. در این کتاب مهارت های لازم بیان شده است.

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب

 

گردآوری شده در خانه موفقیت | TFETimes