یک تیم بین المللی تحقیقاتی دریافته است که یک رتروویروس باستانی که در بین ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت های جهان وجود دارد و در ژنوم افراد ردیابی شده است. این رتروویروس به صورت منحصر به فردی با رفتارهای اعتیاد آور در انسان ها در ارتباط هستند.  این تحقیق از رابطه ی بین رتروویروس ها با یک ژن در انسان پرده برداشته که با بروز بسیاری از رفتار های اعتیاد آور در انسان در ارتباط می باشد. ردیابی عفونت های رتروویروس ها در همه جای ژنوم انسان قابل مشاهده است. اغلب این رتروویروس های مهاجم که به درون DNA وارد می شوند، اثر بیماری زایی زیادی را روی انسان ها نداشته اند، اما یکی از این ویروس ها به HK2 نظر محققان را به خود جلب کرده است. HK2 به طور ویژه ای با یک ژن در بدن انسان ترکیب می شود. این ژن RASGRF2 نام دارد و به طور ویژه ای در فعالیت های دوپامینرژیک مغزی نقش ایفا می کند. همچنین تحقیقات قبلی نیز رابطه ی بین این ژن و با اعتیاد به الکل را اثبات کرده است.

در بخش اول این تحقیق دو گروه مختلف یکی در انگلیس و دیگری در یونان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. گروه مستقر در یونان متشکل از افرادی بودند که تست HIV آن ها مثبت بود. نیمی از آن ها به دلیل استفاده از سرنگ آلوده ی مشترک ( تزریق مواد مخدر) و نیمی دیگر از راه های دیگر انتقال ویروس آلوده شده بودند.

گروه انگلیسی شامل افرادی بودند که عفونت ان ها با ویروس هپاتیت C صورت گرفته بود. و باز هم بخش عمده ای از طریق استفاده از سرنگ آلوده ی مشترک و مابقی نیز از دیگر راه های انتقال عفونت به بیماری مبتلا شده بودند.

محققان هر دو گروه را به دقت بررسی کردند و دریافتند که در هر دو گروه بیمارانی که سابقه ی مصرف و تزریق مواد مخدر را دارند، دو تا سه برابر بیشتر احتمال دارد نشانه هایی از ویروس HK2 در ژن RASGRF2 آن ها وجود داشته باشد.

مرحله ی بعدی تحقیق بررسی این احتمال بود که آیا HK2 به طور ویژه و منحصرا توانایی ایجاد تغییر در بیان ژن RASGRF2 را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال دانشمندان از تکنیک CRISPR برای وارد کردن ویروس HK2 به محل دقیق یافت شده ی آن در DNA انسان در ژن RASGRF2  استفاده کردند. بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان مشخص شد که این تلقیح ژن می تواند کاملا خصوصیات فنوتیپی را به صورت قابل توجهی تغییر دهد.

به نقل از Timokratis Katxourakis یکی از محققان این مطالعه : ما کاملا از نقش این اجزای ریز و کوچک، رتروویروس های اندوژن انسانی و تاثیرات بیولوژیکی آن ها روی انسان ها مطلع هستیم. تا قبل از این تحقیق هیچ گونه شواهدی که کاملا ثابت کند که HK2 چه تاثیری در جمعیت ها دارد دردسترس نبود ولی این تحقیق برای اولین بار تاثیرات پیچیده ی این رتروویروس را روی رفتار انسان ها نشان داد.

مطالعات بیشتر و تکمیلی تری برای درک این یافته ی جدید و فهم مکانیسم دقیق آن نیاز است. از جمله انجام آزمایش های MRI بر روی فعالیت های مغزی افرادی که به طور ویژه در بدن ان ها HK2 با ژن RASGRF2 ترکیب شده است. این تحقیق قویا بیان می کند که این ژن تنها با اعتیاد به مواد مخدر در ارتباط نیست و هر گونه رفتار اعتیاد آورانه ای می تواند با این رتروویروس در ارتباط باشد.

 

 

 

 

منبع: NEWATLAS
ترجمه شده در گروه مجله بیستک به قلم رویا رجایی