اگر که بخواهیم منصفانه و حقیقی به موضوع بنگریم، پاداش دادن و تلافی کردن کاری که “کارکنان” انجام می دهند یکی از مهم ترین مسائلی است – اگر که مهم ترین مساله نباشد – که باید در نظر داشته داشته باشید و یکی از فاکتور های اساسی برای جمع کردن و دستیابی به یک تیم شاد و خوشحال، کارامد و پر بازده می باشد.

اما روش ها و مسیرهای پاداش دهی پولی نباید تنها راه هایی باشند که شما به واسطه ی آن ها از کارکنان تان قدردانی کرده و به آن ها پاداش دهید. روش های تشویقی و انگیزه بخشی غیر پولی نیز جز روش ها و مسیر های الزامی و مهم در راستای خلق کردن یک محیط کاری منسجم  هم می باشد که شکوفایی و پیشرفت استعداد های همه ی اعضای تیم را به دنبال دارد و به آن ها کمک می کند تا بخش ها و قسمت هایی که در آن جا نیاز به بهبود و توسعه می باشد را قوی تر ساخته و بهبود ببخشند.

اغلب اوقات، رهبران و مدیران از ارزش و اهمیت جایگاه ها و ارزش های اجتماعی غافل می شوند و اهمیت آن را فراموش می کنند. افراد زمانی که احساس کنند در به سر انجام رسیدن کاری نقش حیاتی دارند بهترین کار خود را انجام می دهند و با تمام وجود در آن کار پیش می روند، خصوصا زمانی که این احساس را داشته باشند که حضور و سطح تعهد و التزام  آن ها بسیار با ارزش تر و قیمتی تر از ارز و پول می باشد. در نهایت، به کارکنان باید آن قدر قدرت و نیروی لازم داشته شود تا نقش های مهم و قدرت مندی را ایفا نمایند، و این توانمند سازی و قدرت بخشی ریشه در انجام کارهای تیمی، شناخت کافی و فرصت هایی برای رشد و مدیریت دارد – نه فقط افزایش دستمزد ها و پاداش ها.

با یک سری تکنیک های ساده می توانید اعتماد در کارکنان خود ایجاد کنید، اینفوگرافی زیر را مطالعه کنید.

ایجاد اعتماد در میان کارکنان