بین چهار مهارت زبان انگلیسی، مهارت نوشتاری (Writing) یکی از مهمترین مهارت ها در آموختن و تقویت زبان انگلیسی بوده که همیشه مورد توجه زبان آموزان و مدرسان قرار گرفته است. بنابراین برای یادگیری و تقویت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی خود نکات زیر را فرا بگیرید.

اکنون با یادگیری نکات ذکر شده در اینفوگرافی شما می توانید به تقویت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی بپردازید. این نکته را به یاد داشته باشید تداوم تمرین در امر نوشتن تاثیر مثبتی بر املای شما خواهد داشت به گونه ایی که حتی نوشتن کلمات سخت برای شما سهل آسان می شود.

۱. باید دقت شود مصدری که در میان خود آن و علامت آن واژه دیگری آورده شود، بهتر است استفاده نکنید.

۲. از اول شخص استفاده نکنید.

۳. but , because خیلی غیر رسمی هستند.

۴. پایان جمله هرگز با حرف اضافه تمام نمی شود.

۵.نوشته شما باید ۵ پاراگراف باشد.

۶ .هر پاراگراف باید شامل ۳ تا ۵ جمله باشد.

۷. جمله را با And یا But شروع نکنید.

۸. یک عبارت مشابه را در یک پاراگراف تکرار نکنید.

۱۰.اختصار(کوتاه نوشتن) مزیت است.

 

نوشتن انگلیسی