عبارت های کسل کننده انگلیسی

برخی عبارت ها در زبان انگلیسی زیاد استفاده می شود. زبان آموزان باید مراقب لیست عبارت کسل کننده انگلیسی باشند. و برای افزایش دایره لغات خود، همواره جایگزین های آنها ار دنبال و استفاده کنند. گاهی اوقات استفاده از جایگزین ها نشان دهنده میزان تسلط فرد است.

 

عبارت کسل کننده انگلیسی

عبارت کسل کننده انگلیسی