خرافات به معنی اعتقاد غیرمنطقی و ثابت نشده به تأثیر امور ماورای طبیعت در امور طبیعی و به عبارت دیگر، هر نوع پندار عجیب برای مردم عوام است. معمولاً خرافات ریشه در گرایش‌های درونی یا باطنی در زندگی بشر داشته‌اند و به مرور تبدیل به خرافه شده‌اند. آنچه مورد اتفاق فیلسوفان است این است که هیچ تعریف مشخص و همه پسندی دربارهٔ خرافه وجود ندارد و تعریفی که از خرافه به معنای امر موهوم در ذهن مردم است بسیار نا مشخص و گنگ به نظر می‌رسد. بعضی از باورهای خرافی، مخصوص یک فرهنگ خاص‌اند. خرافات چیزی است که حتی گاهی بدون آنکه بدانیم به آن مبتلا هستیم. در اینفوگرافی زیر به ۱۷ خرافات عجیب و غریب می پردازیم.

خرافات