افراد این روز ها ساعت های طولانی را پشت میز کاری خود سپری می کنند و با انبوهی از وظایف و کارها روبرو می شوند. این مسئولیت ها برخی مواقع آنقدر زیاد می شود که شاید در طول روز فرصت به اتمام رساندن وظایف و مسئولیت های سپرده شده آن روز نیز ممکن نباشد. همچنین محیط کاری امروز باعث شده تا ساعت کمتری را در کنار خانواده باشیم و وقتی نیز از سر کار برمی گردیم نیز ساعت های زیادی را صرف مسیر حرکت به سمت خانه کنیم. با توجه به این محدودیت زمانی، چگونه می توانیم روز کاری خودمان را با بهره وری بیشتر آغاز کنیم. بدون توجه به اصل منظم بودن در محل کار، سایر ترفند‌های مرتبط با ارتقای بهره ‌وری، آنچنان که باید، مفید و تاثیر‌گذار نیست.

آیا تلاش برای تامین ملزومات کار و زندگی شخصی شما را دچار اضطراب می کند؟ براساس بررسی های اخیر ، متخصصان هر هفته ۶۲٪ از ساعت های بیداری خود را به کار اختصاص می دهند. چگونه می توانید روز بی پایان کاری خود را از اثر گذاشتن بر بقیه ابعاد زندگی خود متوقف کنید؟

آیا تاکنون به این نتیجه رسیده اید که ساعات کافی در روز ندارید؟ چرا بعضی از مردم تلاش می کنند تا جایی که ممکن است از زمان بهره ببرند؟ حتی برخی از آن ها برای رسیدن به این منظور، اغلب خودشان را پریشان می کنند. به هرحال، باید به این باور برسیم که بارور کردن هدف ها و رسیدن به بهره وری، آسان تر از آن چیزی است که به نظر می آید. فقط کافی است تا خوب دقت کنیم و از اشتباهات احتمالی دوری کنیم. در اینفوگرافی زیر اشتباه که بهره وری شما را از بین می برد، را بیان کردیم.

بهره وری