برای تبدیل شدن به یک کارآفرین بزرگ، هیچ محدودیتی وجود ندارد. شاید کارآفرین شدن به مدرک دانشگاهی، سابقه کاری یا به پول هنگفت نیاز نداشته باشد؛ اما یک کارآفرین به برنامه‌ریزی قوی برای هدایت و شروع کسب و کار موفق خود نیاز دارد. بحث دیگری که بسیار مهم است این است که جنبه های مختلف شکست را بشناسیم. یک کسب و کار، فقط به یک شیوه و الزاماً از یک جنبه شکست نمی‌خورد.

علی‌رغم آن چه که ممکن است دیگران به شما بگویند، هیچ راه میانبر آسانی برای سودآوری وجود ندارد. اما به محصول یا خدماتی که قرار است عرضه کنید، ایمان دارید؛ می‌توانید با محوریابی، تلاش مضاعف، خلاقیت و متمایز کردن خودتان در این مسیر پیش بروید.

کسب و کاری ممکن است به علت نداشتن نقدینگی کافی شکست بخورد. کسب و کار دیگری به علت استراتژی نادرست.

یک کسب و کار به خاطر پیش بینی نادرست از تغییرات محیط نابود می‌شود و کسب و کار دیگر، به خاطر مدیریت نادرست منابع انسانی.

شناختن مولفه های مختلف شکست کسب و کار از دو جنبه اهمیت دارد.

نخست اینکه  شکست، در بسیاری از کسب و کارها اجتناب ناپذیر است. 

پس منطقی است به دانش و اطلاعات کافی برای شناختن لایه ها و شیوه های مختلف شکست خوردن، مجهز باشیم.

به این وسیله می‌توانیم شکست‌های خود را بهتر بشناسیم و بفهمیم و تحلیل کنیم و از آنها پلی برای موفقیت‌های آتی بسازیم.

۴۵٪ از صاحبان کسب و کار کوچک می گویند که مالیات نگرانی عمده آنهاست. ۳۰٪ از صاحبان کسب و کار کوچک می گویند که قوانین مالیاتی تا به حال تاثیر منفی بر روی کسب و کارشان دارند.

در اینفوگرافی زیر ۵ نگرانی عمده که خواب را از چشم مالکین کسب و کارها می گیرد، را بیان می کنیم.

  1.  مالیات
  2. جریان نقدی
  3. کمبود نیروی کار
  4. فناوری
  5. تعادل میان کار و زندگی

نگرانی مالکین کسب و کارها