شروع کسب و کار یکی از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد میتواند داشته باشد. بیش از ده میلیون نفر هر ساله کسب و کاری را آغاز می کنند و در نتیجه بیش از سه میلیون کسب و کار کوچک هر ساله ایجاد میشود.
کارآفرینی مزایای متعددی دارد و در نتیجه رقابت در این حیطه نیز بسیار است. درک ابعاد این رقابت و طرح کسب و کار دقیق و کارا میتواند منجر به شروع یک کسب و کار موفق شود.

خیلی از صاحبان کسب و کار ، با تمام قوا پیش می‌روند و حتی به سلامت جسمی و روانی خود هیچ اهمیتی نمی‌دهند. هر انسانی باید برای خود ارزش قائل شود و برای مدت کوتاهی هم شده از استرس‌های کاری خود را دور نگه دارد. اگر به سلامتی جسمانی و روحی خود صدمه بزنند، معلوم نیست که به موفقیت می‌رسند یا خیر؟

آیا می دانستید که بیش از نیمی از رهبران کسب و کار کوچک به طور معمول از محرومیت از خواب رنج می برند؟

آیا شما صاحب کسب و کاری هستید؟ در اینفوگرافی زیر  شما می توانید در مورد آن چیزهایی که ممکن است ذهن صاحبان کسب و کار را مشغول کند و چگونه این مشکلات را بر طرف کنیم را بررسی می کنیم.

صاحبان کسب و کار