مدیران پروژه مسئولیت سنگینی را در قبال پروژه بر عهده دارند، مسئولیت هدایت فرآیند مدیریت پروژه و خاتمه موفقیت آمیز آن. به ثمر رساندن یک پروژه، فرآیندی پویا با تاکید بر مدیریت فرآیند است. به عنوان یک مدیر پروژه باید ابتدا شایستگی خود را به اثبات برسانید.

۷ ویژگی مهمی که باید یک مدیر پروژه موفق در نظر بگیرد به شرح زیر می باشد:

• اولین قدم یادگیری ارکان مدیریت پروژه است (تبت نام در دوره های مدیریت پروژه حرفه ای)
• الهام بخش اعضای گروه باشند.
• با الویت بندی به انجام وظایفشان بپردازند.
• به خوبی ارتباط برقرار کنند.
• باید تصویر روشنی از آینده داشته باشند.
• مدیریت بودجه در پروژه به خوبی انجام بدهند.
• باید بدانند چگونه رهبری کنند و رهبری موثر باشند.
 در اینفوگرافی زیر می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مدیر پروژه

 

تهیه شده در خانه موفقیت | TFETimes