شاید مذاکره برای افزایش دستمزد و حقوق راحت نباشد اما برای ادامه‌ی کار حرفه‌یی و زندگی راحت‌تر بسیار ضروری است.

ما می توانیم کاری را که می خواهیم انجام دهیم تا زمانی که یک برنامه دقیق و کاربردی بسازیم و در تمام راه برای رسیدن به آن قدم های درست را برداریم.

تصمیم بگیرید که چه مواردی بیشترین اهمیت را برای شما دارد ، سپس از ابتدای کار تا پایان ، اقدامات صحیح را انجام دهید تا اطمینان حاصل شود که انعطاف پذیری و کنترل مورد نظر در دسترس شما باقی خواهد ماند. شجاع باشید و به نقش ها ، کارفرمایان و موقعیت هایی که شما را از آنچه در این زندگی بیشتر به عنوان یک انسان برای آن ارزش قائل می شوید ، “نه” بگویید. اگر همچنان نیرومند ، شفاف و شجاع باشید ، فرصت های شگفت انگیزی در جهان برای شما وجود دارد تا بتوانید همانطور که می خواهید کار کنید و به ارزش ها و چشم اندازهای اصلی خود احترام بگذارید از راه هایی که شادی و پاداش زیادی به همراه خواهد داشت.

ما به خوبی با نیروهایی که در مسیر کار و تجارت به عنوان سدی در برابر ما وجود دارند آشنا هستیم ، چه به دلیل بد شانسی یا چه شرایط نامساعد این ها به عنوان تهدیدهای قابل تامل برای مشاغل ما محسوب می شود. و همانطور که اثرات آن ها دیده شده و شناخته شده است ، می توانیم تلاش کنیم تا در صورت لزوم بر این مسائل غلبه کنیم مشکلات ناشی از آن را کاهش دهیم  و با هوشیاری نسبت به هرگونه اختلال و مانع در مسیر رشد و تعالی حرفه خود موفق باشیم. هرچند ممکن است دلهره آور باشد ، حداقل با این بررسی ها اطمینان حاصل خواهید کرد  که چالش هایی را که شناسایی کرده اید چه مقدار احتمال وقوع دارند. وقتی بزرگترین مانع موفقیت شرکت خود شما باشید ، چه اتفاقی می افتد؟

به طور کلی ، بحث در مورد امور مالی برای بسیاری از افراد ، به ویژه زنان را ناراحت می کند. سه زن از پنج زن ترجیح می دهد که درمورد مرگ صحبت شود نه پول. واضح است که ما تابو اجتماع را در مورد صحبت کردن در مورد پول ، به ویژه برای زنان تحمیل کرده ایم. در اینفوگرافی زیر درباره این موارد صحبت می کنیم.

صحبت کردن درباره حقوق دریافتی