معرفی کتاب: هرگز سازش نکنید (اصول و فنون مذاکره)

عنوان کتاب: هرگز سازش نکنید (اصول و فنون مذاکره) نویسنده: کریس واس مذاکره دارای دو نقش متمایز و...

بیشتر