آمازون یک شرکت تولیدکننده تراشه دوربین‌ را به خدمت گرفت

آمازون با ۹۰ میلیون دلار یک شرکت تولیدکننده تراشه دوربین‌ و سازنده‌‌ی دوربین‌های امنیتی با شارژدهی...

بیشتر