معرفی کتاب: دروغ‌های مسلح (شیوه‌های اندیشیدن انتقادی در عصر پساحقیقت)

عنوان کتاب: دروغ‌های مسلح (شیوه‌های اندیشیدن انتقادی در عصر پساحقیقت) نویسنده: دنیل جی لویتین دنیل...

بیشتر