اولین زنانی که در کیهان، راهپیمایی کردند

گرچه نخستین راهپیمایی‌های فضایی در اواسط دهه ۱۹۶۰ توسط مردان فضانورد صورت گرفت اما تا موقعی که...

بیشتر