برچسب: فناوری

شبکه های اجتماعی و تنهایی: مطالعات و تحقیقات بیش تر وجود ارتباط بین آن ها را اثبات می کند، اما سوال های بزرگ تر باقی می ماند

شبکه های اجتماعی فقط در تحقیقات علوم اجتماعی نمی تواند شکست بخورد. به طور ویژه، جلب توجه ارتباط...

بیشتر
درحال بارگزاری

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی این سایت چیست؟

مشاهده نظرسنجی

بارگذاری ... بارگذاری ...

آرشیو نظرسنجی ها

اینفوگرافی