برچسب: موفقیت

یکی از موفق ترین زنان، مدیرعامل آژانس جهانی DDB می گوید که حتی در بالاترین موقعیت ها نیز او در حال جنگیدن با صدای شک و تردید در سرش بوده است و این که در این حالت فقط باید آن را ساکت کرد

داشتن کارهای اجرایی در پرواز، درست به خوبی پدر و مادر بودن، یک عملکرد متعادل می باشد. اما وندی...

بیشتر
درحال بارگزاری