معرفی کتاب: موسس یک دقیقه‌ای ؛ شیوه‌هایی در کارآفرینی

عنوان کتاب: موسس یک دقیقه‌ای ؛ شیوه‌هایی در کارآفرینی نویسندگان: دان هاتسون، ایثان ویلیس، کنت‌اچ....

بیشتر