معرفی کتاب: گاو بنفش

عنوان کتاب: گاو بنفش نویسنده: ست گادین کتاب گاو بنفش درباره روش‌های موفقیت در بازاریابی است. ست...

بیشتر