معرفی کتاب: ۲۱ درس برای قرن ۲۱

عنوان کتاب: ۲۱ درس برای قرن ۲۱ نویسنده: یووال نوح هراری در کتاب ۲۱ درس برای قرن ۲۱ ، می‌خواهم به...

بیشتر